Walne Zebranie Członków OSP Pruchna

W dniu 24.02.2024 o godzinie 1700 na sali centrum integracji wsi Pruchna odbyło się walne zebranie członków OSP Pruchna. W zebraniu uczestniczyli członkowie OSP i MDP a także zaproszeni goście. Zebranie Walne służyło podsumowaniu 2023 roku a także przedstawieniu planu jednostki na 2024. OSP  PRUCHNA  w roku 2023 uczestniczyła 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 7 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 32 razy, alarmy fałszywe 0 razy.

Więcej...