Choć historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchnej sięga jeszcze XIX wieku, to dopiero w 2001 roku została spisana przez Jana Frolika, naczelnika straży. Opiera się na przekazach ustnych strażaków i ich rodzin, ponieważ dokumenty dotyczące działalności straży zaginęły podczas dwóch wojen światowych. W Opawie odnaleziono jedynie dokumenty potwierdzające rejestrację straży. Tekst ten oparty jest niemal w całości o kronikę i może być o tyle niedokładny, o ile zawodna bywa ludzka pamięć.

W XIX i XX wieku w Pruchnej dominowała zabudowa drewniana, budynki kryte były słomą, a światła dostarczały lampy naftowe i kaganki. Często wybuchające pożary były nie do opanowania i wyrządzały ogromne straty. Mieszkańcy Pruchnej zaczęli myśleć o stworzeniu zorganizowanej formacji do walki z tym groźnym żywiołem.

W 1900 roku w gospodzie u Jana Gabrysia zapadła decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Straży Ogniowej w Pruchnej. Głównymi jej inicjatorami byli Paweł Czakon i wójt Pruchnej Jan Goszyk. Członkami Stowarzyszenia zostali: Jan Goszyk, Paweł Czakon, Karol Gumola, Jan Sosna, Matuszyński, Adam Tolasz, Rudolf Biłko, Paweł Brańczyk, Adam Wowry, Józef Marek, Paweł Mamica, Jan Gabryś, Franciszek Czakon, Jan Bierski, Józef Szołtys, Paweł Czakon, Józef Obracaj. Pierwszym prezesem został Jan Goszyk, a pierwszym komendantem Jan Gabryś. Przyjęci w poczet straży musieli na własny koszt zaopatrzyć się w narzędzia (siekiery, wiadra, bosaki, drabiny) i ubrania potrzebne do gaszenia pożarów. Wóz do przewożenia narzędzi i strażaków kupili z własnych składek. Działalność i członkostwo w Stowarzyszeniu uznawane było za wielki zaszczyt.

Jesienią 1900 roku komitet inicjatywny wystąpił do starostwa bielskiego – o rejestrację i nadanie statutu Stowarzyszenia Straży Ogniowej w Pruchnej. 18 lipca 1901 roku starostwo bielskie wysłało w tej sprawie pismo do prowincji śląskiej w Opawie. 15 września 1901 roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane.

– Strażaków do pożaru lub na zbiórkę zwoływał poruszający się na rowerze trębacz, Do pożaru jeżdżono wozem konnym z przyczepka, na której umieszczono, zakupioną w 1904 roku, ręczną sikawkę. Swych koni użyczali: Rudolf Biłko, Paweł Czakon, Karol Gumola i Jan Czakon. Strażakom doskwierał brak własnego pomieszczenia, sprzęt przechowywano w budynkach gospodarczych jednego z członków. W 1904 roku na działce Rudolfa Biłko strażacy wybudowali pierwszą remizę – drewnianą szopę na sprzęt. Pierwszą murowaną strażnicę oddano do użytku w 1919 roku. Wznieśli ją wspólnymi siłami strażacy i mieszkańcy Pruchnej. Jak na te czasy był to obiekt dość nowoczesny, posiadał dwa boksy, pomieszczenie socjalne i warsztatowe oraz wieżę do ćwiczeń. W 1936 roku kupiono motopompę, a funkcję motorniczego, ponoć bardzo prestiżową, powierzono Rudolfowi Grygierkowi. Trzy lata później zakupiono drugą motopompę, pływakową 200 l.

Wojna poczyniła ogromne spustoszenia, remiza została zniszczona, tylko część sprzętu udało się uchronić przed kradzieżą. Strażacy mieli pełne ręce roboty, gdyż podczas rozminowywania przez wojsko terenów leśnych pożary wybuchały niemal codziennie. Strażacy korzystali z nielicznego sprzętu, który udało im się schować przed Niemcami. W 1947 roku Prucheńska straż wzbogaciła się o samochód. Chevrolet, co prawda wymagał remontu i przystosowania do celów straży, ale był bardzo cennym nabytkiem. Remontem samochodu zajęło się dwóch strażaków, Karol Gawłowski i Leon Gumola. Do pożaru zaczęła wzywać syrena elektryczna, którą wykonał Karol Gawłowski. Działa do dziś. Jest jedną z najgłośniejszych w okolicy.

W 1962 roku podjęto decyzję o budowie nowej remizy. Powołano komitet budowy, któremu przewodniczył Henryk Pawlita, kierownik Szkoły Podstawowej w Pruchnej. Działalność komitetu pozostawiała jednak wiele do życzenia, w związku, z czym H. Pawlitę zastąpił wójt Pruchnej Karol Gembala. Prace ruszyły pełną parą. Jeszcze w tym samym roku wykonano fundamenty.

OSP Pruchna zobowiązała się do odpracowania pięciu dniówek przy budowie strażnicy. W roku następnym wszyscy strażacy zobowiązali się do przepracowania przy budowie po czterdzieści godzin, a druh Paweł Wacławik obiecał wykonać całą stolarkę w nowo budowanej remizie.

Niemożliwe było zbudować strażnicę jedynie w czynie społecznym, ale na Szczęście strażacy mogli liczyć również na wsparcie finansowe. Powiatowa Rada Narodowa przekazała im 250 tysięcy złotych, Gminna Rada Narodowa 10 tysięcy złotych. Powiatowa Komenda Straży podarowała im sprzęt. Pozyskano również środki z PZU i z funduszu odbudowy stolicy. Niemały był też wkład mieszkańców – 130 tysięcy złotych i samych strażaków – 350 tysięcy złotych. Uroczyste przekazanie remizy, która służy strażakom do dziś, nastąpiło w sierpniu 1965 roku. W 1967 roku straż pożarna w Pruchnej otrzymała samochód studebacker demobilu, przystosowany do potrzeb straży.

W 1968 roku strażacy niejako wrócili w czasy sprzed pierwszej wojny światowej. Do dwóch pożarów jechali na przyczepach za traktorem, gdyż ich wóz bojowy był zepsuty. Widok ten musiał wzbudzać wiele emocji, na szczęście samochód udało się naprawić.

 W 1969 roku Stadnina Koni w Pruchnej przekazała motopompę „Leopolię” M800, a Komenda Powiatowa Straży Pożarnych motopompę „Polonię” M800, zakupiono żuka do remontu i sporo sprzętu. OSP Pruchna podjęła się budowy sali widowiskowo-kinowej obok remizy. Wniosek przyjęto, na czele komitetu budowy stanął Józef Pościak. W lecie 1980 roku oddano do użytku salę widowiskową, wcześniej wyremontowano remizę. W 1984 roku otrzymano samochód GBM 2,5/8 ZOSP Strumień oraz motopompę PO 5 /8 ZK.R.S.P – Cieszyn. W 1985 po staraniach Dh Jana Frolika otrzymano samochód GBAM 2,5/8 ZSP PKP Czechowice.

Lata 1987-1989 okazały się pechowe dla jednostki. Nie zezwolono na rozbudowę remizy oraz nie wyrażono zgody na wprowadzenie do podziału bojowego, już wyremontowanego, samochodu z Czechowic-Dziedzic. Samochód ten został przekazany Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Cieszynie, właściwie przekazany jedynie „na papierze”, a wóz pożyczono strażakom z Drogomyśla, gdy ich samochód był w remoncie. Jedna z motopomp została zabrana przez funkcjonariuszy Komendy Rejonowej w Cieszynie pod pretekstem remontu i naprawy i nigdy do Pruchnej nie wróciła. W 1991roku rozebrano starą remizę (z 1919 r.)

W 1996r. zakupiono stara 244 z PSK Pruchna i przekazano do karosażu firmie specjalizującej się w przystosowaniach samochodów do celów pożarniczych. 15.03.1997 OSP otrzymała samochód GBA 2,5/16 a 20.05.1997 został oficjalnie przekazany strażakom na uroczystości. Dh Jan Frolik odnowił i naprawił uszkodzoną figurę św. Floriana patrona strażaków zamontowaną na remizie. Dh Rudolf Biłko otrzymał Złoty Znak Związku OSP.

Samochód GBAM 2,5/16 przekazano do OSP Czaple Wielkie w 1998r.

W 1999 roku powołano MDP w sile 13 Dh. Startowali w zawodach OTWP zajmując pierwsze miejsca w gminie, w powiecie oraz 4 miejsce w województwie.

Odnowiono stare motopompy, wóz konny, zmieniono pokrycie dachowe remizy z eternitu na blacho – trapez.

19.05.2011 Jubileusz 100 lecia OSP Pruchna. W roku 2011 jubileusz 110 lecia powołania OSP PRUCHNA. OSP odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Dh Jan Frolik w imieniu OSP startował konkursie NFOSIGW opisując działania OSP Pruchna podczas powodzi w 1997 oraz 2010 roku i wygrał 5 tys. złotych dla OSP na sprzęt nagrodę odebrano w Katowicach.

W 2009 OSP otrzymała samochód VW Transporter T4 od Pana Piotra Wacławik mieszkańca Pruchnej. Samochód został karosowany i  przekazany do podziału bojowego.

W 2010 dokonano wymiany na nową instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, wymianę pokrycia dachu na dachówkę, budynek remizy ocieplono.

W 2016 roku OSP PRUCHNA obchodzi 115 lecie powołania.

Pierwsi działacze stowarzyszenia Straży Ogniowej w Pruchnej w 1901:

 1. GOSZYK JAN
 2. CZAKON PAWEŁ
 3. GUMOLA KAROL
 4. SOSNA JAN
 5. MATUSZYŃSKI
 6. TOLASZ ADAM
 7. BIŁKO RUDOLF
 8. WOWRY ADAM
 9. MAREK JÓZEF
 10. MAMICA PAWEŁ
 11. GABRYŚ JAN I
 12. CZAKON FRANCISZEK
 13. BIERSKI JAN
 14. SZŁTYS JÓZEF
 15. CZAKO N PAWEŁ II
 16. OBRACAJ JÓZEF

Komendanci – Naczelnicy OSP PRUCHNA od 1901 :

 1. JAN GABRYŚ – PIERWSZY KOMENDANT
 2. ADAM TOLASZ – W CZASIE WOJNY
 3. FRANCISZEK CZAKON
 4. KAROL GAWLOWSKI
 5. RUDOLF BIŁKO I
 6. JAN CZAKON
 7. BRONISŁAW PASZ
 8. STANISŁAW CZAKON
 9. FRANCISZEK MILATA
 10. JAN FROLIK
 11. SŁAWOMIR MILATA

Prezesi OSP PRUCHNA od 1901:

 1. GOSZYK JAN
 2. CZAKON KAROL
 3. BRACHACZEK RUDOLF
 4. CZAKON JAN
 5. GEMBALA KAROL
 6. MROWIEC GUSTAW
 7. GEMBALA KAROL
 8. BRAŃCZYK PIOTR
 9. GÓRSKI JAROSŁAW

Skarbnicy OSP PRUCHNA od 1901:

 1. WACŁAWIK PAWEŁ
 2. OBRACAJ JÓZEF
 3. GUMOLA KAROL
 4. GUMOLA MICHAŁ
 5. HECZKO EDWARD
 6. KUBOSZEK GRZEGORZ
 7. PASTUCHA ADAM

Motorniczy – operator sprzętu – kierowcy, konserwatorzy OSP PRUCHNA od 1901:

 1. GRYGIEREK RUDOLF
 2. GUMOLA KAROL
 3. GUMOLA LEON
 4. SAJDOK OTTON
 5. SZAJTER ZBIGNIEW
 6. BORKOWSKI STANISŁAW
 7. BORKOWSKI GUSTAW
 8. KUBECKI GRZEGORZ
 9. SIEKIERKA HENRYK
 10. SZEWCZYK ADAM
 11. FROLIK ANDRZEJ
 12. CZKON TOMASZ

Trębacz wzywający na alarm – SZOŁTYS TADEUSZ

Sprzęt jeżdżący i motorowy w OSP PRUCHNA od 1901:

 1. SIKAWKA RĘCZNA 6 OSOBOWA
 2. WÓZ KONNY 10 OSOBOWY
 3. MOTOPOMPY: SILESIA, OXER. POLONIA PO5, PO5, PŁYWAKOWA 2001, LEOPOLIA 8, NIAGARA, POLONIA 400L, PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DREWNA, PIŁA NA WYSIĘGNIKU, PIŁA TS-400 DO STALI I BETONU, WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY, APARATY ODO

Samochody w OSP PRUCHNA od 1901 r.

 1. CHEWROLET GLM
 2. STUDEBACKER GLM 2/8
 3. ŻUK
 4. STAR – 25 GBM 2/8
 5. STAR – 26 GBAM 2,5/16
 6. STAR GBA 2,5/16
 7. VW TRANSPORTER T4 GLM

Większe pożary w sołectwie PRUCHNA:

 1. GOSPODARSTWO – GOSZYK JAN 1906
 2. GOSPODARSTWO – WOWRY 1904
 3. BUDYNEK MIESZKALNY – ĆWIĘCZEK 1904
 4. STODOŁA – MAREK 1905
 5. BUDYNEK MIESZKALNY – WAJSMAN 1913
 6. STODOŁA – OBRACAJ 1914
 7. BORUNG NA POLU GUMOLI 1915
 8. STODOŁA – MAMICA 1921
 9. POŻAR ZAMIEJSCOWEGO LASU – KNAJ 1946
 10. GOSPODARSTWO – TOLASZ
 11. LAS BADULA GRUBY 1936
 12. STODOŁA – SZOŁTYS 1936
 13. STODOŁA – BRAŃCZYK 1936

Druhowie OSP Pruchna należeli do kasy pośmiertnej przy Zarządzie Powiatowym w Cieszynie.