Jarosław Górski

Prezes

Sławomir Milata

Naczelnik

Adam Szewczyk

Zastępca Naczelnika

Adam Pastucha

Skarbnik

Andrzej Frolik

Sekretarz

Damian Borkowski

Gospodarz

Jan Frolik

Członek Zarządu

Stanisław Świtała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Siekierka

Członek Komisji Rewizyjnej

Łukasz Strządała

Sekretarz Komisji Rewizyjnej