Jarosław Górski

Prezes

Andrzej Frolik

Naczelnik

Sławomir Milata

Z-ca Naczelnika

Sylwester Dankiewicz

Skarbnik

Adam Szewczyk

Sekretarz

Ryszard Balcar

Gospodarz

Jakub Borkowski

Członek Zarządu

Łukasz Strządała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Pastucha

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Henryk Siekierka

Członek Komisji Rewizyjnej