Nasza jednostka w ostatnim czasie pozyskała 8 polarów dla członków Grupy Medycznej OSP PRUCHNA. Ze środków własnych zakupiliśmy 5 polarów, 3 polary ufundował Pan Adrian Dobrogowski firma Alarmadi.

Zarząd OSP Pruchna wraz z druhami dziękuje Panu Adrianowi Dobrogowski firma Alarmadi za ufundowanie 3 polarów dla członków Grupy Medycznej OSP PRUCHNA.

ALARMADI Adrian Dobrogowski 
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 46
NIP 633-202-44-94 REGON 277515838
Tel./Fax. 032 719 03 84
http://www.alarmadi.pl