W dniu 13.06.2018 druhowie Grupy Medycznej OSP Pruchna przeprowadzili kolejne zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować przy Zespole Szkół w Pruchnej.  Zajęcia były przeprowadzone tym razem w innej formie – w formie pokazu wypadku dwóch samochodów osobowych podczas których uczniowie i przedszkolaki czynnie uczestniczyli.  W zajęciach wzięli uczniowie:

  • Klasy 1-3  Zespołu Szkół w Pruchnej
  • Klasy IV-V  Zespołu Szkół w Pruchnej
  • Klasy 2 i 3 gimnazjum  Zespołu Szkół w Pruchnej
  • Przedszkolaki Kubusiowa Kraina

   Podczas dzisiejszego  pokazu – szkolenia przeszkoliliśmy 206 uczniów. Uczniowie podczas zajęć mieli okazję zapoznania się z bezpieczeństwem własnym podczas udzielania Pierwszej Pomocy oraz z prawidłowym wzywaniem odpowiednich służb ratowniczych,  uczniowie nauczyli się jak wykonywać reanimację oraz mieli okazję zobaczyć w jaki sposób działa nasza jednostka przy tego typu zdarzeniach i w jaki sposób udziela Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz jakim sprzętem dysponujemy.

   Dziękujemy nauczycielom i dyrekcji za możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować.

  Dziękujemy firmie Bascar za udostępnienie wraku pojazdu na czas pokazów.

  Dziękujemy mieszkańcowi naszego sołectwa za transport i załadunek wraku pojazdu.