W dniu 7.04.2017r. o godzinie 1730 druhowie z naszej jednostki zabezpieczali procesje drogi krzyżowej która wyruszyła z Kościoła św. Anny ul.Główna  do kaplicy św. Józefa ul. Szkolna. W zabezpieczeniu uczestniczyły oba samochody ratowniczo – gaśnicze naszej jednostki w obsadzie: Sławomir Milata, Henryk Siekierka, Karolina Czakon, Tomasz Czakon, Adam Szewczyk.

 

Zdjęcia: http://parafia-pruchna.pl/droga-krzyzowa-2017/category/57-drogakrzyzowa2017