W dniu 24.02.2018 roku godz. 1730 na sali w Gminnym Ośrodku Integracji Wsi Pruchna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Pruchna.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Dh Jarosław Górski. Następnie odegrano hymn Związku OSP RP. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów honorowych Franciszka Milata oraz Józefa Krypczyk.

Zaproszonych Gości oraz druhów strażaków przywitał Prezes Jarosław Górski.

Zaproszeni Goście:

 1. Anna Grygierek – Burmistrz Miasta i Gminy Strumień
 2. Pan Czesław Greń Przewodniczący Rady Miejskiej
 3. Pan Karol Pisiut – Radny,
 4. Tadeusz Tolasz – Radny,
 5. Maria Madziar – Radna,
 6. Henryka Brańczyk – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pruchna,
 7. Otton Czakon – Sołtys,
 8. Dh Marek Omozik W-ce Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego,
 9. Dh Ireneusz Nowak  – Komendant Miejsko – Gminny, członek Zarządu Oddziału Powiatowego
 10. Starszy aspirant Józef Wojtyła – zastępca dowódcy JRG Skoczów
 11. Lila Szalachna – Brzoza – Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

 Wybrano przewodniczącego zebrania – wybrano Dh Piotr Brańczyk.

  Dokonano wręczenia Odznak za wysługę Lat – wręczenia dokonał Zastępca dowódcy JRG Skoczów Józef Wojtyła oraz wiceprezes oddziału Powiatowego Marek Omozik.

  Odznaczenia otrzymali:

 • Piotr Brańczyk – 40 lat,
 • Stanisław Świtała – 10 lat

Następnie Dh wiceprezes Marek Omozik,  Dh Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP Strumień Ireneusz Nowak oraz Zastępca dowódcy JRG Skoczów Józef Wojtyła wręczyli odznaki Członkom MDP:

 • Handzel Grzegorz – złota,
 • Magdalena Matuszek – srebrna,
 • Natalia Wilk – brązowa

Kolejnym punktem Walnego Zebrania było ślubowanie członków OSP oraz MDP. Ślubowali Dh. Szymon Samlik, Łukasz Żur, Henryk Gabryś oraz MDP Natalia Wilk.

Komisja Mandatowa na podstawie listy obecnośći uprawnionych do głosowania stwierdziła, że na ogólną liczbę 53 członków OSP i MDP – w Walnym Zebraniu uczestniczy, 40 co stanowi 75%.

  Na koniec zebrania odbyło się wystąpienie gości. Zaproszeni goście mówili z uznaniem o wykonywanej pracy strażaków OSP Pruchna w 2017 roku a także byli pod wrażeniem frekwencji podczas Walnego Zebrania. Przekazali podziękowania dla rodzin i bliskich strażaków oraz życzyli wykonania i spełnienia planów, które założyli sobie w 2018 roku.

Na tym Zebranie zakończono. Dh Prezes Jarosław Górski zaprosił wszystkich na poczęstunek.