W dniu 01.02.2020 roku godz. 1630 na sali w Gminnym Ośrodku Integracji Wsi Pruchna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Pruchna.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Dh Jarosław Górski. Następnie odegrano hymn Związku OSP RP.

Zaproszonych Gości oraz druhów strażaków przywitał Prezes Jarosław Górski.

Zaproszeni Goście:

  1. Włodzimierz Cybulski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Strumień
  2. Pan Czesław Greń Przewodniczący Rady Miejskiej
  3. Stanisław Świtała – Radny
  4. Leszek Czakon – Sołtys,
  5. Dh Marek Omozik – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach WicePrezes Oddziału Powiatowego w Cieszynie, Prezes OMG ZOSP RP Strumień
  6. Dh Ireneusz Nowak  –Członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Cieszynie, Komendant OMG ZOSP RP Strumień
  7. Delegacja zaprzyjaźnionej jednostki OSP Rudołtowice

 Wybrano przewodniczącego zebrania – wybrano Dh Piotr Brańczyk.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania było ślubowanie nowych członków MDP.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe OSP Pruchna za 2019 rok. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe OSP Pruchna za 2020 rok.

  Na koniec zebrania odbyło się wystąpienie zaproszonych gości.

Na tym Zebranie zakończono. Dh Prezes Jarosław Górski zaprosił wszystkich na poczęstunek.