W dniu 18.02.2016 o godzinie 1730 na sali centrum integracji wsi Pruchna odbyło się Walne Zebranie członków OSP Pruchna. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, oraz druhowie naszej jednostki. Podsumowaliśmy rok 2016 oraz zostały przedstawione zamierzania na 2017 rok. W tym roku czynimy starania o sztandar dla naszej jednostki, który będzie przekazany podczas jubileuszu 115 – lecia w dniu 13 maja. Czynimy w dalszym ciągu starania o zakup samochodu GBA, który ma zastąpić 31 letniego STARA 244, mamy na ten cel zapewnione w budżecie gminy 200 tys. złotych. W tym roku wzbogacimy się także o defibrylator AED, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 3 tys. złotych, pozostałą kwotę zakupu defibrylatora wyłożymy z własnego budżetu. Podczas zebrania zostały wręczone odznaki druhom z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ślubowanie podczas Walnego Zebrania złożyli druhna Karolina Czakon oraz druh Ryszard Balcar.