W dniu dzisiejszym 10.04.2018 druhowie Grupy Medycznej OSP Pruchna przeprowadzili pierwsze zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować w Zespole Szkół w Pruchnej. W zajęciach wzięli uczniowie klasy 1 , 2 oraz 3 Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Pruchnej. Podczas pierwszego szkolenia przeszkoliliśmy 68 uczniów klas 1-3. Uczniowie podczas pierwszych zajęć mieli okazję zapoznania się z bezpieczeństwem własnym podczas udzielania Pierwszej Pomocy oraz z prawidłowym wzywaniem odpowiednich służb ratowniczych, uczniowie nauczyli się również jak układać osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej.

Dziękujemy nauczycielom i dyrekcji szkoły za możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować.