W dniu 24.05.2018 druhowie Grupy Medycznej OSP Pruchna przeprowadzili kolejne zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować w Zespole Szkół w Pruchnej. W zajęciach wzięli uczniowie:

  • Klasy 7  Zespołu Szkół w Pruchnej.

   Podczas dzisiejszego  szkolenia przeszkoliliśmy 15 uczniów klasy 7 Zespołu Szkół w Pruchnej. Uczniowie podczas zajęć mieli okazję zapoznania się z bezpieczeństwem własnym podczas udzielania Pierwszej Pomocy oraz z prawidłowym wzywaniem odpowiednich służb ratowniczych,  uczniowie nauczyli się jak wykonywać reanimację  oraz również jak układać osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej, i w jaki sposób użyć defibrylator AED.

   Dziękujemy nauczycielom i dyrekcji za możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować.