W dniu dzisiejszym 21.05.2018 druhowie Grupy Medycznej OSP Pruchna przeprowadzili kolejne zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować w Zespole Szkół w Pruchnej oraz w Przedszkolu Kubusiowa Kraina. W zajęciach wzięli uczniowie:

  • Klasy 1 , 2 oraz 3 Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Pruchnej.
  • Przedszkolaki Kubusiowa Kraina

   Podczas dzisiejszego  szkolenia przeszkoliliśmy 68 uczniów klas 1-3 Zespołu Szkół w Pruchnej oraz 55  przedszkolaków Kubusiowa Kraina. Uczniowie pierwszych zajęć mieli okazję zapoznania się z bezpieczeństwem własnym podczas udzielania Pierwszej Pomocy oraz z prawidłowym wzywaniem odpowiednich służb ratowniczych, uczniowie nauczyli się również jak układać osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej, zapoznali się z sprzętem PSP R1 jakim dysponują nasi strażacy.

   Dziękujemy nauczycielom i dyrekcji za możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu Pierwszej Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować.

 

Zdjęcia: Własne oraz przedszkola Kubusiowa Kraina