W dniu dzisiejszym 5.05.2017 o godzinie 930 z okazji Dnia Strażaka gościliśmy w remizie OSP przedszkolaków.  Zorganizowaliśmy pokaz gaszenia samochodu, wydobycia przy pomocy zestawu hydraulicznego osoby poszkodowanej, która uległa wypadkowi samochodowemu oraz pokaz udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  Po pokazach zaprezentowaliśmy posiadany sprzęt. Na zakończenie największą atrakcją był przejazd samochodami pożarniczymi. Dzieciaki otrzymały słodki poczęstunek. Nasi członkowie otrzymali w podziękowaniu laurki, kwiaty oraz wysłuchali wierszyków recytowanych przez przedszkolaków.

Dziękujemy firmie Bascar za udostępnianie szupy samochodu do pokazów. 

Dziękujemy Druhowi MDP Mikołajowi Kempny za pełnienie funkcji pozoranta.