Miniony rok był dla naszej jednostki niezwykle pracowity pod względem akcji ratowniczo – gaśniczych, imprez okolicznościowych jak i prac wykonanych na rzecz naszej OSP.

W 2016 roku podczas walnego zebrania został wybrany nowy Zarząd OSP Pruchna, który będzie pełnił funkcję przez 5 lat.

 Jednostka uczestniczyła w akcjach ratowniczo – gaśniczych 19 razy. W akcjach uczestniczyło 18 druhów służąc społeczeństwu łącznie podczas każdych wyjazdów ponad 142 godziny. W Akcjach uczestniczyli: SŁAWOMIR MILATA 18 razy, HENRYK SIEKIERKA 15 razy, BORKOWSKI JAKUB 13 razy, ANDRZEJ FROLIK 12 razy, BOGDAN FROLIK 10 razy, DAMIAN BORKOWSKI 9 razy, ADAM SZEWCZYK 9 razy, ŁUKASZ STRZĄDAŁA 7 razy, TOMASZ CZAKON 7 razy, KRZYSZTOF RAUSER 6 razy, SŁAWOMIR FORNOL 5 razy, ADRIAN CZYŻ 4 razy, JAROSŁAW GÓRSKI 2 razy, DAWID WAJSMAN 1 razy, JANUSZ MICHALIK 1 razy, ZBIGNIEW SZAJTER 1 razy, DAWID ZORYCHTA 1 razy, STANISŁAW BORKOWSKI 1 razy.

  Odnotowaliśmy łącznie 1 pożar oraz 18 miejscowych zagrożeń, do których zaliczane są: wypadki, usuwanie powalonych drzew oraz konarów, usuwanie gniazd szerszeni, pomoc Zespołowi Pogotowia Ratunkowemu w transporcie pacjenta.

   W dniu 24.08.2016 mieliśmy kontrolę gotowości bojowej przeprowadzoną przez JRG Skoczów. Ocena końcowa kontroli to Bardzo Dobry otrzymaliśmy 47 na 51 punktów.

 Przeprowadziliśmy liczne ćwiczenia mające na celu jeszcze lepsze oraz sprawniejsze przeprowadzanie akcji – ratowniczo gaśniczych. Ćwiczenia dotyczyły między innymi zapoznawania się oraz obsługi z nowym sprzętem, ćwiczenia podczas wypadków komunikacyjnych, ćwiczenia przeprowadzone przez Komendanta Miejsko – Gminnego oraz całodniowe Manewry Medyczne.

2016 rok obfitował w różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjazdy, zawody sportowo – pożarnicze. Uczestniczyliśmy między innymi w:

 • Halowym Turnieju Piłki Siatkowej Jednostek Gminy Strumień zajmując 1 miejsce
 • Pokazach dla przedszkolaków z okazji Dnia Strażaka
 • Mszy z okazji Dnia Strażaka w Kościele św. Anny
 • Jubileuszu 140 lecia jednostki OSP Strumień
 • Peregrynacji obrazu oraz znaków miłosierdzia
 • Procesji Bożego Ciała – przygotowując ołtarz
 • Edura 2016 – targi pożarnictwa w Kielcach
 • XI zjeździe Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strumieniu
 • IV turnieju Piłki plażowej zajmując 2 miejsce
 • Jubileuszu 110 – lecia OSP Zarzecze – Frelichów
 • Zawodach Ogólnopolskich MDP w Wiśle – obserwatorzy
 • Zawodach MDP gminy Strumień zajmując 4 miejsce
 • Miejsko – Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych gminy Strumień zajmując 4 miejsce
 • Turnieju strzeleckim JOT OSP Gminy Strumień zajmując 6 miejsce
 • Wycieczce do Komendy Miejskiej PSP Bielsko – Biała oraz firmy WISS
 • Posiedzeniu Oddziału Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strumieniu oraz Wigilijce

 

Rok 2016 był niezwykle pracowity również pod względem prac wykonanych w naszej remizie na rzecz naszej jednostki. Były to między innymi :

 

 • Wykonanie szafek na ubrania ochronne UPS
 • Malowanie kopert przed bramami wyjazdowymi
 • Wykonanie całego toru do zawodów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 • Wykonanie skrzyni aluminiowej na sprzęt na samochodzie GBA
 • Wykonanie, montaż liter oraz herbów na elewacji remizy
 • Przygotowanie IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie
 • Przygotowanie Posiedzenia Oddziału Zarządu Miejsko – Gminnego oraz wigilijki
 • Wykonanie remontu salki szkoleniowej
 • Montaż nowego sprzętu na samochodach

   Druhowie tym samym przepracowali społecznie na rzecz jednostki ponad 850 Godzin.

   Niezliczone są godziny, które druhowie poświęcają spędzając w remizie na konserwacji oraz pracach przy sprzęcie oraz samochodach by były w pełni sprawne oraz w każdej chwili gotowe do niesienia pomocy przy akcjach ratowniczych.

W grudniu nasi Druhowie rozprowadzili kalendarze na 2017 rok. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wsparcie poprzez darowizny, dzięki którym możemy doposażać naszą jednostkę w nowy sprzęt.

  Dziękujemy wszystkim sponsorom za wszystkie darowizny oraz zakupiony sprzęt na rzecz naszej jednostki.