W dniu 13.05.2015 odbył się jubileusz 115 lecia, przekazanie sztandaru dla OSP Pruchna oraz Miejsko – Gminne obchody Dnia Strażaka. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście :

 • Młodszy Brygadier Ryszard Kukuczka PSP Cieszyn
 • Wiceprezes Zarzadu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie Rafał Glajcar
 • Wiceprezes Zarzadu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strumieniu – Marek Omozik
 • Komendant Miejsko – Gminny OSP RP w Strumieniu – Ireneusz Nowak
 • Burmistrz Stumienia Anna Grygierek
 • Radna Powiatowa, Członek Zarządu Powiatu w Cieszynie -Lila Salachna -Brzoza
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu – Tadeusz Tolasz
 • Radni Strumienia – Tadeusz Tolasz, Karol Pisiut, Maria Madziar, Józef Rudol, Paweł Faruga
 • Sołtys Oton Czakon
 • Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pruchna – Henryka Brańczyk
 • Ksiądz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pruchnej Jacek Urbaczka
 • Proboszcz Parafii Ewangielicko – Augsburskiej w Drogomyslu Karol Macura
 • Wikary Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchnej Paweł Tomala
 • Proboszcz Parafii Ewangielicko -Augsburskiej w Drogomyślu Tomasz Bujok
 • Komendant Policji w Strumieniu podinspektor Michał Botorek
 • Delegacje jednostek OSP:
 • Bąków
 • Strumień
 • Drogomyśl
 • Zbytków
 • Zabłocie
 • Dębowiec
 • Kończyce Małe
 • Kończyce wielkie
 • Rudnik
 • Mieszkańcy Pruchnej
 • Otrzymaliśmy również list gratulacyjny od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej – Stanisława Szwed oraz Wojewody Śląskiego Jana Chrząszcz.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki za wysługę lat (15 lat) naszym druhom: Jarosławowi Górski oraz Sławomirowi Fornol.

W kulminacyjnym momencie nastąpiło poświęcenie oraz przekazanie sztandaru dla strażaków z naszej jednostki. Sztandar został ufundowany przez mieszkańców Wsi Pruchna. W imieniu mieszkańców wręczenia sztandaru dokonali Prezes Stowarzyszenia rozwoju wsi Pruchna – Henryka Brańczyk oraz Sołtys Otton Czakon.

Po części oficjalnej przed remizą OSP, zgromadzeni goście udali się na poczęstunek.

Zarząd OSP Pruchna składa podziękowania wszystkim którzy wsparli naszą jednostkę.

 

Krótki Rys Historyczny OSP PRUCHNA

 

   Jednostka została założona w 1901 roku a teraz mamy 2017 to wychodzi, że mamy świętować 116 lat istnienia a nie 115lat. Przesunięcie jubileuszu o rok jest związane z dwoma sprawami, po pierwsze w zeszłym roku były wybory nowych władz zarządu OSP Pruchna a nowy zarząd zaczął czynić starania o ufundowanie dla nas sztandaru. Dlatego podjęliśmy decyzję o połączeniu tych dwóch uroczystości.

 

                W wieku XIX i XX we wsi Pruchna dominowała zabudowa drewniana, dachy były pokryte słomą a do oświetlenia wykorzystywano lampy naftowe. To wszystko sprzyjało wybuchaniu pożarów, które były trudne do opanowania. Mieszkańcy Pruchnej zaczęli myśleć o stworzeniu zorganizowanej formacji do walki z tym groźnym żywiołem.

W 1900 roku z inicjatywy Pawła Czakona i wójta Jana Goszyka zapadła decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Straży Ogniowej. Pierwsi strażacy na własny koszt musieli zaopatrzyć się w narzędzia potrzebne do gaszenia pożarów, oraz ubrania w których wyjeżdżali na akcje.

                Jesienią 1900 roku komitet wystąpił do starostwa bielskiego o rejestrację i nadanie statutu Stowarzyszenia Straży Ogniowej w Pruchnej. 18 Lipca 1901 roku starostwo bielskie wysłało w tej sprawie pismo do prowincji śląskiej w Opawie, a 15 września 1901 roku oficjalnie dokonano rejestracji.

                Początki były bardzo trudne, do pożaru wzywał jedzący na rowerze trębacz, natomiast strażacy mieli do dyspozycji wóz konny, na którym umieszczona była sikawka oraz potrzebny sprzęt jak siekiery, bosaki, wiadra, drabina.

Strażacy nie mieli pomieszczenia, w którym przechowywaliby sprzęt, więc na działce jednego ze strażaków postawili drewnianą szopę, która była tylko namiastką remizy.  Pierwsza murowana strażnica powstała 1919 roku. Wspólnymi siłami wznieśli ja strażacy oraz mieszkańcy wsi. W strażnicy były dwa boksy, pomieszczenie socjalne i warsztatowe oraz wieża do ćwiczeń. Na tamte czasy był to obiekt bardzo nowoczesny.

                W 1936 zakupiono pierwszą motopompę, a trzy lata później motopompę pływakową.

Okres II wojny światowej był bardzo trudny dla Prucheńskich strażaków. Podczas działań wojennych remiza została całkowicie zniszczona, sprzęt skradziono. Nie zatrzymało to jednak naszych strażaków, którzy niemal codziennie wyjeżdżali do pożarów okolicznych lasów, które z uwagi na przechodzenie linii frontu były mocno zaminowane. Sukcesywnie też zaczęto kompletować nowy sprzęt i potrzebne narzędzia.

W 1947 strażacy z Pruchnej wzbogacili się o pierwszy samochód marki chevrolet, który po remoncie i przystosowaniu go do celów straży znakomicie spełniał swe zadanie. Do pożarów zaczęła wzywać strażaków syrena elektryczna zrobiona przez jednego z druhów.

W 1962 roku podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy, a uroczyste przekazanie nastąpiło w 1965 roku. Strażacy przepracowali wiele godzin w czynie społecznym a pieniądze na ten cel były pozyskiwane z wielu źródeł w tym duży wkład pieniężny był od samych mieszkańców wsi.

Remiza ta służy strażakom do dziś.

                Dwa lata później, czyli w 1967roku straż Pożarna w Pruchnej otrzymała z demobilu samochód studebacker, przystosowany do działań ratowniczych.

W 1969 z przekazania dostaliśmy dwie motopompy, oraz zakupiono samochód żuk do remontu i sporo sprzętu.

W 1984 roku otrzymaliśmy samochód GBM2,5/8 ze strumienia oraz motopompę PO5 z Cieszyna, a w 1985 otrzymaliśmy samochód GBAM2,5/8 z zakładowej straży pożarnej w PKP Czechowice. Samochód ten został po remoncie wypożyczony druhom z Drogomyśla, ponieważ ich samochód uległ awarii.

W 1996 roku zakupiono stara 244 z stadniny koni w Pruchnej i przez specjalistyczną firmę przystosowano go do celów pożarniczych. Oficjalne przekazanie samochodu GBA2,5/16 nastąpiło 20 Maja 1997 roku. Samochód ten służy nam do dzisiejszego dnia, chociaż lata świetności ma za sobą, nigdy nas nie zawiódł.

W 1999 roku dokonano remontu strażnicy, zmieniając dach i modernizując wnętrze.

                W 2009 roku mieszkaniec Pruchnej przekazał swój prywatny samochód VW Transporter na rzecz Osp Pruchna i po karosowaniu zasila nasz podział bojowy, jako GLM.

                W 2010 nastąpił generalny remont strażnicy jak i sali widowiskowej, wymieniono wszystkie instalacje, pokrycie dachowe a budynek ocieplono.

                W 2011 roku podczas obchodów 110 lecia straży w Pruchnej OSP została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP.

 

Na wyposażeniu naszej jednostki znajdują się :

motopompy, piły do drewna, piły do stali i betonu, piła na wysięgniku, wentylator odymiający, aparaty odo, defibrylator, zestaw hydrauliczny combi, torba PSP1

Aktualna liczba członków OSP Pruchna to 54 druhów w tym 15 MDP.

Nasza jednostka czyni starania o pozyskanie średniego samochodu GBA i w związku z tym mam nadzieję , że jeszcze w tym roku odbędą się uroczystości przekazania tego samochodu naszej jednostce.

 

Zdjęcia Wykonane przez Konrada Machura – Dziękujemy