W sobotę 22 października o godzinie 1000 w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie. Członkowie naszej jednostki: Jakub Borkowski, Damian Borkowski, Łukasz Strządała, Henryk Siekierka, Sławomir Milata, Bogdan Frolik, Jan Frolik, Andrzej Frolik, Karolona Czakon, Ryszard Balcar pomagali w przygotowaniach do zjazdu. Delegatami z naszej OSP byli: Jarosław Górski i Jan Frolik. Gośćmi byli: Stanisław Szwed, Generał Brygadier Zbigniew Meres wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Sylwia Cieślar,Danuta Kożusznik, Jan Kawulok, Tadeusz Mendrek.  W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele samorządów i jednostek OSP oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Na zjeździe wybrano Zarząd Powiatowy w skład, którego wchodzą: Prezes Rafał Glajcar, Wiceprezes Krzysztof Czakon, Wiceprezes Marek Omozik, sekretarz Jan Szczuka, Skarbnik Jerzy Pilch.

 Zdjęcia: www.facebook.com/gminastrumien