Samochód GLM Żuk, w dniu 19.03.2009 został przekazany do jednostki OSP Zabłocie .