Data zdarzenia: 03.08.2021

Godzina alarmowania : 1804

Godzina wyjazdu : 1808

Godzina powrotu: 1850

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. OSIEDLOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 438 s 64

DOWÓDCA: ADAM SZEWCZYK

KIEROWCA: ŁUKASZ STRZĄDAŁA

RATOWNICY: NATALIA WILK, MIKOŁAJ KEMPNY, BOGDAN FROLIK, RYSZARD BALCAR

Członkowie, którzy przybyli na alarm, lecz nie uczestniczyli w akcji: JAROSŁAW GÓRSKI, JANUSZ MICHALIK