Data zdarzenia: 28.07.2021

Godzina alarmowania : 1300

Godzina wyjazdu : 1304

Godzina powrotu: 1350

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. SŁONECZNA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 438 s 64

DOWÓDCA: SŁAWOMIR MILATA

KIEROWCA: HENRYK SIEKIERKA

RATOWNICY: DAMIAN BORKOWSKI, RYSZARD BALCAR, NATALIA WILK, MIKOŁAJ KEMPNY

Członkowie, którzy przybyli na alarm, lecz nie uczestniczyli w akcji: JAROSŁAW GÓRSKI