Data zdarzenia: 09.03.2019

Godzina alarmowania: 1738

Godzina wyjazdu: 1742

Godzina powrotu: 1830

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64, JRG SKOCZÓW 432 s 21

POZOSTAŁE SŁUŻBY: POLICJA, ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – ZGŁOSZENIE DOTYCZYŁO PORAŻENIA TRAKCJĄ KOLEJOWĄ NASTOLATKA KTÓRY NASTĘPNIE UPADŁ Z WYSOKOŚCI – OSOBA NIEPRZYTOMNA  ZNAJDUJĄCA SIĘ NA NASYPIE KOLEJOWYM.

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. DWORCOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

DAMIAN BORKOWSKI, ANDRZEJ FROLIK, SZYMON SAMLIK, JAKUB BORKOWSKI, WALDEMAR FROLIK, HENRYK GABRYŚ

Członkowie, którzy przybyli, lecz nie uczestniczyli w akcji:

SŁAWOMIR MILATA, HENRYK SIEKIERKA, DAWID WAJSMAN