Data zdarzenia: 23.09.2020

Godzina alarmowania : 1833

Godzina wyjazdu : 1838

Godzina powrotu: 1955

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE –USUWANIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ Z JEZDNI

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. GŁÓWNA, NOWA, LIPOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 438 s 64

DOWÓDCA: DAMIAN BORKOWSKI

KIEROWCA: SŁAWOMIR MILATA

RATOWNICY: BOGDAN FROLIK, KAROLINA CZAKON, JAKUB BORKOWSKI, RYSZARD BALCAR