Data zdarzenia: 20.10.2017

Godzina alarmowania: 1112

Godzina wyjazdu: 1116

Godzina powrotu: 1200

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 16

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ Z JEZDNI

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. ZEBRZYDOWICKA, UL.KATOWICKA (938)

Członkowie biorący udział w akcji:

ANDRZEJ FROLIK, SŁAWOMIR MILATA, DAMIAN BORKOWSKI, RYSZARD BALCAR, JAKUB BORKOWSKI, HENRYK SIEKIERKA