Data zdarzenia: 20.08.2020

Godzina alarmowania : 1847

Godzina wyjazdu : 1851

Godzina powrotu: 1920

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. NOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 438 s 64

DOWÓDCA: ANDRZEJ FROLIK

KIEROWCA: KRZYSZTOF RAUSER

RATOWNICY: ADAM SZEWCZYK, DAMIAN BORKOWSKI, RYSZAR BALCAR

Członkowie, którzy przybyli na alarm, lecz nie uczestniczyli w akcji: SŁAWOMIR MILATA, HENRYK SIEKIERKA