Data zdarzenia: 27.07.2020

Godzina alarmowania : 1030

Godzina wyjazdu : 1036

Godzina powrotu: 1110

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64

POZOSTAŁE SŁUŻBY: 

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. WIEŻOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 438 s 64

DOWÓDCA: ANDRZEJ FROLIK

KIEROWCA: SŁAWOMIR MILATA

RATOWNICY: ADAM SZEWCZYK, BOGDAN FROLIK, KAROLINA CZAKON, HENRYK SIEKIERKA