Data zdarzenia: 14.10.2019

Godzina alarmowania : 1759

Godzina wyjazdu : 1803

Godzina powrotu: 1840

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY:

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. KWIATOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 3,5/16

DOWÓDCA: SŁAWOMIR MILATA

KIEROWCA: HENRYK SIEKIERKA

RATOWNICY: KAROLINA CZAKON, SZYMON SAMLIK, RYSZARD BALCAR