Data zdarzenia: 3.10.2019

Godzina alarmowania : 1644

Godzina wyjazdu : 1647

Godzina powrotu: 1825

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY:

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. ZBOŻOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 3,5/16

DOWÓDCA: ANDRZEJ FROLIK

KIEROWCA: SŁAWOMIR MILATA

RATOWNICY: KAROLINA CZAKON, HENRYK GABRYŚ, SZYMON SAMLIK, RYSZARD BALCAR

Członkowie, którzy przybyli na alarm, lecz nie uczestniczyli w akcji:

TOMASZ CZAKON, ŁUKASZ ŻUR, HENRYK SIEKIERKA