Data zdarzenia: 2.08.2019

Godzina alarmowania : 855

Godzina wyjazdu : 0859

Godzina powrotu: 0922

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY:

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. GŁÓWNA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 3,5/16

DOWÓDCA: DAMIAN BORKOWSKI

KIEROWCA: SŁAWOMIR MILATA

RATOWNICY: ŁUKASZ ŻUR, TOMASZ CZAKON, HENRYK SIEKIERKA, KRZYSZTOF RAUSER