Data zdarzenia: 25.07.2019

Godzina alarmowania : 1747

Godzina wyjazdu : 1752

Godzina powrotu: 1830

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64

POZOSTAŁE SŁUŻBY:

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH 

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. NOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 3,5/16

DOWÓDCA: DAMIAN BORKOWSKI

KIEROWCA: HENRYK SIEKIERKA

RATOWNICY: ŁUKASZ STRZĄDAŁA, KAROLINA CZAKON, DAWID WAJSMAN, RYSZARD BALCAR