Data zdarzenia: 18.09.2020

Godzina alarmowania : 1039

Godzina wyjazdu : 1044

Godzina powrotu: 1120

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. SPÓŁDZIELCZA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 438 s 64

DOWÓDCA: DAMIAN BORKOWSKI

KIEROWCA: HENRYK SIEKIERKA

RATOWNICY: ADAM SZEWCZYK, JAKUB BORKOWSKI, ŁUKASZ ŻUR, ADRIAN CZYŻ