Data zdarzenia: 02.09.2020

Godzina alarmowania : 1850

Godzina wyjazdu : 1853

Godzina powrotu: 1940

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – USUWANIE GNIAZDA OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. WIEŻBOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 438 s 64

DOWÓDCA: ANDRZEJ FROLIK

KIEROWCA: SŁAWOMIR MILATA

RATOWNICY: JAKUB BORKOWSKI, RYSZARD BALCAR, ADAM SZEWCZYK, ŁUKASZ ŻUR

Członkowie, którzy przybyli na alarm, lecz nie uczestniczyli w akcji: JAROSŁAW GÓRSKI, KAROLINA CZAKON, BOGDAN FROLIK