Data zdarzenia: 31.07.2019

Godzina alarmowania : 2221

Godzina wyjazdu : 2223

Godzina powrotu: 2251

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64,

POZOSTAŁE SŁUŻBY:

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – POWALONE DRZEWO NA DROGĘ

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. NOWA

Członkowie biorący udział w akcji:

GBA 3,5/16

DOWÓDCA: SŁAWOMIR MILATA

KIEROWCA: ŁUKASZ STRZĄDAŁA

RATOWNICY: DAMIAN BORKOWSKI, JAKUB BORKOWSKI, HENRYK GABRYŚ, ŁUKASZ ŻUR

Członkowie, którzy przybyli, lecz nie uczestniczyli w akcji:

ADAM SZEWCZYK, JAROSŁAW GÓRSKI, DAWID WAJSMAN, RYSZARD BALCAR, ANDRZEJ FROLIK,