Data zdarzenia: 7.09.2007

Godzina zdarzenia: 1600

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – POMPOWANIE WODY

Miejsce zdarzenia: STRUMIEŃ UL. BRODECKIEGO – STACJA UZDATNIANIA WODY

Członkowie biorący udział w akcji:

MILATA FRANCISZEK, SZAJTER ZBIGNIEW, MILATA SŁAWOMIR, ADAM PASTUCHA, HENRYK SIEKIERKA, ADAM ZMEŁTY