Data zdarzenia: 12.05.2017

Godzina alarmowania: 759

Godzina wyjazdu: 805

Godzina powrotu:905

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 16, JRG SKOCZÓW 432 s 25

Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie – Plama ropopochodna na jezdni na odcinku 2,5 km

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. Katowicka

Członkowie biorący udział w akcji:

Andrzej Frolik, Sławomir Milata, Adam Szewczyk, Tomasz Czakon, Bogdan Frolik, Henryk Siekierka