Data zdarzenia: 09.05.2019

Godzina alarmowania: 1521

Godzina wyjazdu: 1525

Godzina powrotu: 1625

Jednostki: OSP PRUCHNA 438 s 64

POZOSTAŁE SŁUŻBY: –

Rodzaj zdarzenia: MIEJSCOWE ZAGROŻENIE – NEUTRALIZACJA PLAMY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ NA JEZDNI NA ODCINKU 2,5 Km

Miejsce zdarzenia: PRUCHNA UL. KATOWICKA DW938, UL. GŁÓWNA

Członkowie biorący udział w akcji:

ANDRZEJ FROLIK, SŁAWOMIR MILATA, JAKUB BORKOWSKI, BOGDAN FROLIK, HENRYK GABRYŚ, RYSZARD BALCAR

Członkowie, którzy przybyli, lecz nie uczestniczyli w akcji:

ADAM SZEWCZYK, DAWID WAJSMAN, ADRIAN CZYŻ