W dniu 28.10.2017 o godzinie 1042 nasza jednostka została zaalarmowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w Ustroniu.

Były to ćwiczenia jednostek gminy Strumień zorganizowane przez Komendanta Miejsko – Gminnego Ireneusza Nowak. Ćwiczenia odbyły się w Drogomyślu. Udział wzięło 7 jednostek naszej gminy oraz JRG Skoczów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Czesława Greń