W dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 otrzymaliśmy z firmy MedRes zakupiony defibrylator Philips FRx. 17 naszych Druhów odbyło szkolenie z obsługi tego urządzenia. Szkolenie przeprowadziła firma MedRes.  Dziękujemy za otrzymane dofinansowanie z Gminy Strumień oraz  środki przekazane od darczyńców na zakup AED.